Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw

Dnia 30-09-2020 godz. 19:54:41

Poprawka 1

Za: 54 Przeciw: 44 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 2