Narzędzia:

Ustawa o Funduszu Medycznym

Dnia 30-09-2020 godz. 20:15:37

Poprawka 34

Za: 52 Przeciw: 46 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 2