Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

Dnia 30-09-2020 godz. 19:48:19

Poprawka 7

Za: 97 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 3