Narzędzia:

Głosowanie próbne

obecnych: 61 za: 39 przeciw: 2 wstrzymało się: 20 nie głosowało: 0
R. Ambrozik
wstrz.
P. Arndt
wstrz.
W. Bernacki
nie gł.
H. Bieda
za
G. Bierecki
za
P. Błaszczyk
przec.
R. Bober
wstrz.
J. Bogucki
nie gł.
M. Borowski
nie gł.
B. Borusewicz
za
B. Borys-Damięcka
nie gł.
M. Bosacki
wstrz.
K. Brejza
nie gł.
M. Budner
nie gł.
J. Bury
nie gł.
J. Chróścikowski
nie gł.
A. Chybicka
za
L. Czarnobaj
za
G. Czelej
nie gł.
J. Czerwiński
wstrz.
D. Czudowska
nie gł.
W. Dobkowski
za
R. Dowhan
wstrz.
A. Dunin
za
W. Durlak
za
J. Fedorowicz
nie gł.
Z. Frankiewicz
za
E. Gawęda
za
S. Gawłowski
wstrz.
B. Godyla
za
S. Gogacz
wstrz.
M. Golba
za
A. Gorgoń-Komor
za
T. Grodzki
za
J. Gromek
wstrz.
M. Gromko
nie gł.
J. Hamerski
za
J. Hibner
za
J.M. Jackowski
nie gł.
D. Jazłowiecka
za
M. Kamiński
nie gł.
S. Karczewski
za
K. Kleina
nie gł.
B. Klich
nie gł.
A. Kobiak
wstrz.
M. Koc
nie gł.
M. Kochan
nie gł.
A. Kołacz-Leszczyńska
za
W. Komarnicki
za
M. Komorowski
za
W. Konieczny
nie gł.
T. Kopeć
za
M. Kopiczko
nie gł.
W. Kraska
nie gł.
K. Kwiatkowski
za
S. Lamczyk
wstrz.
J.F. Libicki
nie gł.
M. Łuczak
za
J. Łyczak
wstrz.
R. Majer
nie gł.
B. Małecka-Libera
za
R. Mamątow
nie gł.
M. Martynowski
nie gł.
E. Matecka
za
A. Mężydło
za
G. Morawska-Stanecka
przec.
K. Mróz
nie gł.
B. Orzechowska
wstrz.
S. Ożóg
za
A. Pająk
za
J. Pęcherz
za
M. Pęk
nie gł.
W. Piecha
za
M. Plura
za
A. Pociej
nie gł.
Z. Pupa
nie gł.
J. Rotnicka
wstrz.
J. Rusiecki
nie gł.
S. Rybicki
nie gł.
J. Sagatowska
za
J. Sekuła
wstrz.
M. Seweryński
wstrz.
W. Skurkiewicz
za
K. Słoń
za
L. Staroń
za
A. Szejnfeld
nie gł.
A. Szwed
wstrz.
R. Ślusarz
nie gł.
R. Świlski
za
D. Tobiszowska
za
W. Tyszkiewicz
wstrz.
K.M. Ujazdowski
nie gł.
J. Wcisła
nie gł.
K. Wiatr
wstrz.
J. Włosowicz
nie gł.
A. Zając
za
J. Zając
wstrz.
B. Zdrojewska
nie gł.
B. Zdrojewski
nie gł.
W. Ziemniak
nie gł.