Narzędzia:

Ustawa o Funduszu Medycznym

Dnia 30-09-2020 godz. 20:11:21

Poprawka 23

Za: 96 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 4