Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19.

Dnia 30-09-2020 godz. 19:41:43

Poprawka 7

Za: 94 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 4