Narzędzia:

Ustawa o Funduszu Medycznym

Dnia 30-09-2020 godz. 20:15:08

Poprawka 33

Za: 96 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 3