Narzędzia:

Ustawa o Funduszu Medycznym

Dnia 30-09-2020 godz. 20:09:20

Poprawka 18

Za: 97 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 3