Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19.

Dnia 30-09-2020 godz. 19:40:23

Poprawka 1-4, 6, 9, 13, 15-18, 20

Za: 95 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 4