Narzędzia:

Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2019 roku wraz z Informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2019 roku.

Dnia 30-09-2020 godz. 19:35:00

Wniosek o podjęcie uchwały

Za: 50 Przeciw: 45 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 4