Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o Radzie Mediów Narodowych

Dnia 30-09-2020 godz. 19:37:18

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 93 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 5