Narzędzia:

Ustawa o Funduszu Medycznym

Dnia 30-09-2020 godz. 20:14:16

Poprawka 30

Za: 53 Przeciw: 42 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 5