Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym

Dnia 30-09-2020 godz. 19:31:48

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 92 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 8