Narzędzia:

Ustawa o Funduszu Medycznym

Dnia 30-09-2020 godz. 20:12:44

Poprawka 26

Za: 52 Przeciw: 43 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 4