Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw

Dnia 30-09-2020 godz. 19:57:39

Poprawka 6

Za: 52 Przeciw: 45 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 3