Narzędzia:

Posiedzenie: 16. posiedzenie Senatu RP X kadencji, 2 dzień


29 i 30 września oraz 13 i 14 października 2020 r.