Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

Dnia 30-09-2020 godz. 19:48:47

Poprawka 8, 11

Za: 54 Przeciw: 43 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 3