Narzędzia:

Ustawa o Funduszu Medycznym

Dnia 30-09-2020 godz. 20:04:12

Poprawka 6

Za: 96 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 3