Narzędzia:

Ustawa o Funduszu Medycznym

Dnia 30-09-2020 godz. 20:16:32

Poprawka 36

Za: 98 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 2