Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19.

Dnia 30-09-2020 godz. 19:42:52

Poprawka 10

Za: 50 Przeciw: 44 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 4