Narzędzia:

Głosowania w dniu 26-10-2018 na 66. posiedzeniu Senatu

Za: 72 Przeciw: 14 Wstrzymał się: 1 Nie głosował: 1
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
3 09:05:33 przeciw Wniosek formalny

4 09:06:54 za Wniosek formalny

5 13:16:58 nie głosował Wniosek formalny

6 17:03:07 za Zmiany w składzie komisji senackich

Wniosek o podjęcie uchwały

7 17:03:52 za Ustawa o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

8 17:05:47 za Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

9 17:06:55 za Ustawa o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy

Wniosek o odrzucenie ustawy

10 17:08:00 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy

Poprawka 1, 4

11 17:08:59 za Ustawa o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy

Poprawka 2, 5

12 17:09:32 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy

Poprawka 3

13 17:10:00 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

14 17:14:44 przeciw Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

15 17:15:31 za Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

16 17:16:13 za Ustawa o produktach kosmetycznych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

17 17:17:03 za Ustawa o dokumentach publicznych

Poprawka 1

18 17:17:33 za Ustawa o dokumentach publicznych

Poprawka 2, 3, 6

19 17:17:52 za Ustawa o dokumentach publicznych

Poprawka 4

20 17:18:08 za Ustawa o dokumentach publicznych

Poprawka 5

21 17:18:25 za Ustawa o dokumentach publicznych

Poprawka 7

22 17:18:51 za Ustawa o dokumentach publicznych

Poprawka 8

23 17:19:17 za Ustawa o dokumentach publicznych

Poprawka 9

24 17:19:39 za Ustawa o dokumentach publicznych

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

25 17:20:27 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

26 17:21:21 za Ustawa o zmianie ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

27 17:23:32 za Ustawa o kołach gospodyń wiejskich

Wniosek o odrzucenie ustawy

28 17:24:21 za Ustawa o kołach gospodyń wiejskich

Poprawka 1, 19, 29, 42

29 17:24:49 za Ustawa o kołach gospodyń wiejskich

Poprawka 3, 14, 32

30 17:25:13 za Ustawa o kołach gospodyń wiejskich

Poprawka 4

31 17:25:43 za Ustawa o kołach gospodyń wiejskich

Poprawka 5, 13

32 17:26:03 za Ustawa o kołach gospodyń wiejskich

Poprawka 6, 11, 18, 38

33 17:26:25 przeciw Ustawa o kołach gospodyń wiejskich

Poprawka 7

34 17:27:00 za Ustawa o kołach gospodyń wiejskich

Poprawka 9, 24, 40, 47

35 17:27:19 za Ustawa o kołach gospodyń wiejskich

Poprawka 10

36 17:27:35 za Ustawa o kołach gospodyń wiejskich

Poprawka 12

37 17:28:01 za Ustawa o kołach gospodyń wiejskich

Poprawka 15

38 17:28:17 za Ustawa o kołach gospodyń wiejskich

Poprawka 16

39 17:28:29 za Ustawa o kołach gospodyń wiejskich

Poprawka 17

40 17:28:42 za Ustawa o kołach gospodyń wiejskich

Poprawka 21

41 17:28:57 za Ustawa o kołach gospodyń wiejskich

Poprawka 22

42 17:29:23 za Ustawa o kołach gospodyń wiejskich

Poprawka 23, 39

43 17:29:41 za Ustawa o kołach gospodyń wiejskich

Poprawka 25, 26, 46

44 17:29:54 za Ustawa o kołach gospodyń wiejskich

Poprawka 27

45 17:30:12 za Ustawa o kołach gospodyń wiejskich

Poprawka 28

46 17:30:27 za Ustawa o kołach gospodyń wiejskich

Poprawka 31

47 17:30:55 przeciw Ustawa o kołach gospodyń wiejskich

Poprawka 33

48 17:31:20 za Ustawa o kołach gospodyń wiejskich

Poprawka 34

49 17:31:38 za Ustawa o kołach gospodyń wiejskich

Poprawka 35

50 17:31:56 za Ustawa o kołach gospodyń wiejskich

Poprawka 36

51 17:32:15 za Ustawa o kołach gospodyń wiejskich

Poprawka 37

52 17:32:35 za Ustawa o kołach gospodyń wiejskich

Poprawka 41

53 17:32:46 za Ustawa o kołach gospodyń wiejskich

Poprawka 44

54 17:33:09 za Ustawa o kołach gospodyń wiejskich

Poprawka 45

55 17:33:33 za Ustawa o kołach gospodyń wiejskich

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

56 17:34:19 za Ustawa o zmianie ustawy o komercjalizacji państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej „Poczta Polska”

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

57 17:34:58 za Ustawa o zmianie ustawy o kierujących pojazdami

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

58 17:36:01 za Ustawa o zmianie ustawy o Polskiej Agencji Prasowej

Poprawka

59 17:36:25 za Ustawa o zmianie ustawy o Polskiej Agencji Prasowej

Przyjęcie ustawy wraz z poprawką

60 17:37:08 wstrzymał się Ustawa o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Duchownych Niezłomnych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

61 17:37:59 za Ustawa o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o koprodukcji filmowej (poprawionej), sporządzonej w Rotterdamie dnia 30 stycznia 2017 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

62 17:39:13 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy

Wniosek o przyjęcie projektu

63 17:44:27 za Drugie czytanie projektu ustawy o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych

Poprawka 1

64 17:44:50 za Drugie czytanie projektu ustawy o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych

Poprawka 2, 3, 10

65 17:45:24 za Drugie czytanie projektu ustawy o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych

Poprawka 4

66 17:45:46 przeciw Drugie czytanie projektu ustawy o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych

Poprawka 5

67 17:46:04 za Drugie czytanie projektu ustawy o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych

Poprawka 6

68 17:46:29 za Drugie czytanie projektu ustawy o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych

Poprawka 7

69 17:46:45 za Drugie czytanie projektu ustawy o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych

Poprawka 8

70 17:47:03 za Drugie czytanie projektu ustawy o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych

Poprawka 9

71 17:47:43 za Drugie czytanie projektu ustawy o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych

Przyjęcie projektu wraz z poprawkami

72 17:48:55 za Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

73 17:49:49 przeciw Wyrażenie zgody na powołanie Rzecznika Praw Dziecka
74 17:53:24 przeciw Ustawa o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

75 17:56:34 za Ustawa o Funduszu Dróg Samorządowych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

76 17:58:12 za Ustawa o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

Wniosek o odrzucenie ustawy

77 17:58:30 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

78 18:00:33 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

79 18:01:26 za Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

80 18:02:25 za Ustawa o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym

Poprawka 1

81 18:02:36 za Ustawa o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym

Poprawka 2

82 18:02:55 za Ustawa o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym

Poprawka 3

83 18:03:05 za Ustawa o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym

Poprawka 4

84 18:03:23 za Ustawa o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

85 18:08:35 za Ustawa o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej

Wniosek o odrzucenie ustawy

86 18:09:02 za Ustawa o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej

Poprawka 1

87 18:09:21 za Ustawa o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej

Poprawka 2

88 18:09:47 za Ustawa o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej

Poprawka 3

89 18:10:09 za Ustawa o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej

Poprawka 4

90 18:10:29 przeciw Ustawa o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami