Narzędzia:

Ustawa o kołach gospodyń wiejskich

Dnia 26-10-2018 godz. 17:31:20

Poprawka 34

Za: 72 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 28