Narzędzia:

Zmiany w składzie komisji senackich

Dnia 26-10-2018 godz. 17:03:07

Wniosek o podjęcie uchwały

Za: 74 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 25