Narzędzia:

Ustawa o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Dnia 26-10-2018 godz. 17:53:24

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 51 Przeciw: 20 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 27