Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy

Dnia 26-10-2018 godz. 17:39:13

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 72 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 27