Narzędzia:

Ustawa o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Duchownych Niezłomnych

Dnia 26-10-2018 godz. 17:37:08

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 55 Przeciw: 7 Wstrzymało się: 12 Nie głosowało: 26