Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

Dnia 26-10-2018 godz. 17:03:52

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 72 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 25