Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych

Dnia 26-10-2018 godz. 17:46:04

Poprawka 6

Za: 73 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 27