Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy

Dnia 26-10-2018 godz. 17:10:00

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 50 Przeciw: 25 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 25