Narzędzia:

Ustawa o kołach gospodyń wiejskich

Dnia 26-10-2018 godz. 17:33:09

Poprawka 45

Za: 75 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 25