Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych

Dnia 26-10-2018 godz. 17:44:50

Poprawka 2, 3, 10

Za: 35 Przeciw: 32 Wstrzymało się: 5 Nie głosowało: 28