Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych

Dnia 26-10-2018 godz. 17:45:46

Poprawka 5

Za: 2 Przeciw: 70 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 27