Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 26-10-2018 godz. 18:01:26

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 71 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 27