Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy

Dnia 26-10-2018 godz. 17:09:32

Poprawka 3

Za: 20 Przeciw: 52 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 26