Narzędzia:

Ustawa o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej

Dnia 26-10-2018 godz. 18:10:29

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 46 Przeciw: 20 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 32