Narzędzia:

Ustawa o dokumentach publicznych

Dnia 26-10-2018 godz. 17:18:51

Poprawka 8

Za: 74 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 26