Narzędzia:

Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw

Dnia 26-10-2018 godz. 17:05:47

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 72 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 27