Narzędzia:

Ustawa o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej

Dnia 26-10-2018 godz. 18:09:47

Poprawka 3

Za: 69 Przeciw: 2 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 27