Narzędzia:

Ustawa o kołach gospodyń wiejskich

Dnia 26-10-2018 godz. 17:30:55

Poprawka 33

Za: 50 Przeciw: 24 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 26