Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych

Dnia 26-10-2018 godz. 17:46:45

Poprawka 8

Za: 71 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 28