Narzędzia:

Dnia 26-10-2018 godz. 09:05:33

Za: 50 Przeciw: 19 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 31