Narzędzia:

Ustawa o kołach gospodyń wiejskich

Dnia 26-10-2018 godz. 17:32:46

Poprawka 44

Za: 71 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 29