Narzędzia:

Ustawa o kołach gospodyń wiejskich

Dnia 26-10-2018 godz. 17:26:25

Poprawka 7

Za: 51 Przeciw: 23 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 26