Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy

Dnia 26-10-2018 godz. 17:08:59

Poprawka 2, 5

Za: 73 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 25