Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o Polskiej Agencji Prasowej

Dnia 26-10-2018 godz. 17:36:25

Przyjęcie ustawy wraz z poprawką

Za: 54 Przeciw: 10 Wstrzymało się: 11 Nie głosowało: 25