Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy

Dnia 26-10-2018 godz. 17:06:55

Wniosek o odrzucenie ustawy

Za: 24 Przeciw: 51 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 25