Narzędzia:

Dnia 26-10-2018 godz. 09:06:54

Za: 19 Przeciw: 46 Wstrzymało się: 4 Nie głosowało: 31