Narzędzia:

Wyrażenie zgody na powołanie Rzecznika Praw Dziecka

Dnia 26-10-2018 godz. 17:49:49

Za: 1 Przeciw: 67 Wstrzymało się: 5 Nie głosowało: 27