Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o Polskiej Agencji Prasowej

Dnia 26-10-2018 godz. 17:36:01

Poprawka

Za: 72 Przeciw: 2 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 25