Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych

Dnia 26-10-2018 godz. 17:45:24

Poprawka 4

Za: 65 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 5 Nie głosowało: 30